รายการสินค้า

RSS
 • 00012106
  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ ที่ระลึกฉลองครบรอบ 9 ปี ธนาคารกรุงเทพ สาขาลพบุรี พ.ศ. 2520 เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • 00012107
  เหรียญหลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่ รุ่น"อุทิศส่วนกุศลให้ ทหาร ตำรวจ อส. ที่เสียชีวิตในการปกป้องประเทศ" เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • 00012108
  เหรียญเทิดพระเกิยรติ ร.5 ทรงยินดี(เสาร์ 5 ธันวามหาราช) หลวงพ่อเปิ่น วัดบางพระ รุ่นแรก พ.ศ.2535 เนื้อทองแดง(ซองกำมะยี่เดิม/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  350.00 ฿
 • 00012109
  เหรียญหลวงพ่อโสธร หลัง ร.5 เนื้อกะไหล่ทองลงยา(ตลับเดิม/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  350.00 ฿
 • 00012110
  เหรียญ ร.5 หลัง"จปร." ที่ระลึกในหลวงทรงโปรดเกล้าบูรณะวัดนิเวศธรรมประวัติ พ.ศ.2538 เนื้อทองแดง(กล่องเดิม/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  500.00 ฿
 • 00012111
  เหรียญ ร.5 หลัง"จปร." ที่ระลึกในหลวงทรงโปรดเกล้าบูรณะวัดนิเวศธรรมประวัติ พ.ศ.2538 เนื้อเงิน(กล่องกำมะยี่เดิม/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  1500.00 ฿
 • 00012112
  เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ หลังพระสยามเทวาธิราช ที่ระลึกวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์ยุทธนาวีเกาะช้าง พ.ศ.2534 เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • 00012113
  เหรียญจอมพลเรือ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขมพันธุ์ฯ ที่ระลึกในหลวงเสด็จฯทรงเปิดอนุสาวรีย์ พ.ศ.2538 เนื้อกะไหล่ทอง(สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงสร้าง/ตลับเดิม) product icon
  500.00 ฿
 • 00012114
  เหรียญพระพุทรชินราช รุ่น " 3 มหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช,สมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พระปิยะมหาราช" วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2536 เนื้ออัลบาก้า product icon
  350.00 ฿
 • 00012115
  เหรียญพระพุทรชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,พระสุรรณกัลยา,พระเอกาทศรถ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เนื้ออัลบาก้า product icon
  350.00 ฿
 • 00012116
  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นเผด็จศึก หลังอกเลา พ.ศ.2507 เนื้ออัลบาก้าชุบนิกเกิล product icon
  1200.00 ฿
 • 00012117
  เหรียญเผด็จศึก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังยุทธหัตถี เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • 00012118
  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่นครบรอบ 400 ปี แห่งการครองราชย์ พ.ศ.2533 หลวงพ่อจรัล วัดอัมพวัน ปลุกเสก เนื้อทองแดง product icon
  850.00 ฿
 • 00012119
  เหรียญพระธาตุเจดีย์ศรีสองรัก หลังพระนาคปรก พ.ศ.2523 เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • 00012120
  เหรียญพระธาตุพนม รุ่นพระราชพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พ.ศ.2520 จ.นครพนม เนื้อทองแดง product icon
  450.00 ฿
 • 00012121-1
  เหรียญพระธาตุพนม หลังพระนาคปรก รุ่นศัตรูพ่าย พ.ศ.2523 จ.นครพนม เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • 00012122
  เหรียญพระพุทรชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ พ.ศ.2536 จ.พิษณุโลก เนื้ออัลบาก้า product icon
  550.00 ฿
 • 00012123
  เหรียญพระพุทรชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ รุ่นปฏิสังขรณ์พระวิหารพระพุทรชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พ.ศ.2535 จ.พิษณุโลก เนื้ออัลบาก้า product icon
  550.00 ฿
 • 00012124
  เหรียญพระพุทรชินราช รุ่นเสาร์ 5 ที่ระลึกในการสร้างพระอุโบสถ วัดศรีโสภณ จ.พิษณุโลก พ.ศ.2523 เนื้ออัลบาก้า product icon
  350.00 ฿
 • 00012125-1
  เหรียญพระพุทรชินราช หลังอกเลาพระวิหาร เนื้อทองแดง(เก่า/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  450.00 ฿
 • 00012126
  เหรียญพระพุทรชินราช หลังอกเลาพานพระศรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เนื้อทองแดง(เก่า) product icon
  350.00 ฿
 • 00012127
  เหรียญพระพุทรชินราช รุ่น 1 ที่ระลึกในการหล่อเสาพระอุโบสถ วัดหนองบัว จ.ศรีสะเกษ พ.ศ.2535 เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • 00012128
  เหรียญพระพุทรชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเผด็จศึก รุ่นเสาร์ 5 ปีระกา พ.ศ.2536 เนื้อกะไหล่ทอง(หลวงพ่อแพร่วมปลุกเสก) product icon
  550.00 ฿
 • 00012129
  เหรียญพระพุทรชินราช พิมพ์งบน้ำอ้อย หลังอกเลาพานพระศรี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก เนื้อกะไหล่ทองลงยา product icon
  550.00 ฿
 • 00012130-1
  เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี ที่ระลึก"รับพระราชทานสมณศักดิ์"พ.ศ.2533 เนื้อกะไหล่ทอง(สวย/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  550.00 ฿
 • 00012131-1
  เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี หลังเสือคาบดาบ พ.ศ.2532 เนื้อทองแดง(สวย/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  350.00 ฿
 • 00012132
  เหรียญหลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี หลังพระแก้วมรกต พ.ศ.2527 เนื้อทองแดง(สวย/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  450.00 ฿
 • 00012133
  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พ.ศ.2529 เนื้อกะไหล่ทอง product icon
  350.00 ฿
 • 00012134
  เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พ.ศ.2524 เนื้อกะไหล่ทอง product icon
  350.00 ฿
 • 00012135
  เหรียญล้อแม็กหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน รุ่นพิเศษ พ.ศ.2535 เนื้อกะไหล่ทอง(สวย/ไม่ผ่านการใช้) product icon
  500.00 ฿