รายการสินค้า

RSS
 • CC0004
  รูปยาซิกาแรต ชุด สตรีในชุดผีเสื้อ(1 ชุด 50 ใบ/ครบชุด) ผลิตในปี ค.ศ.1928 product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CC0005
  บัตรสะสมธนาคารออมสิน ชุด เรือพระราชพิธี(1 ชุด 48 ใบ/ครบชุด) ออกในปี พ.ศ. 2530 product icon
  750.00 ฿
 • CC0006
  รูปยาซิกาแรต ชุด สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ(Wonders of the Past) 1 ชุด 35 ใบ ผลิตในปี ค.ศ. 1926(พ.ศ. 2469) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CC0007
  รูปยาซิกาแรต ชุด เครื่องบิน(AEROPLANES) 1 ชุด 35 ใบ ผลิตในปี ค.ศ. 1935(พ.ศ. 2478) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CC0008
  การ์ดรวบรวมของสะสมโค้ก(Coca-Cola Collection Cards) 1 ชุด 100 ใบ พร้อมกล่องเดิม product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CI0001
  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 10 ปี แห่งการประกาศตนเป็นประเทศเอกราชของสิงคโปร์ ค.ศ.1975 เนื้อเงิน(พร้อมตลับเดิม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CI0002
  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ครบ 25 ปี แห่งการประกาศตนเป็นประเทศเอกราชของสิงคโปร์ ค.ศ.1990 เนื้อทองเหลือง product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CI0003
  เหรียญกษาปณ์ยุคแรกหลังการประกาศตนเป็นประเทศเอกราชของประเทศสิงคโปร์ ค.ศ.1967 เนื้อนิกเกิ้ล product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CI0005
  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 15 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1964 เนื้อเงิน 1 ชุด 3 เหรียญ(1000 เยน 1 เหรียญ 100 เยน 2 เหรียญ) product icon
  2200.00 ฿
 • CI01
  เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของประเทศสิงคโปร์ ขนาด 1 ดอลล่าร์ ออกใช้ระหว่าง ค.ศ. 1988 ถึง ค.ศ. 1990(1 ชุด 8 เหรียญ) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • DT0001
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์"จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย"(จ.ม.)ชั้นที่ 4 เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา(สำหรับบุรุษ/พร้อมกล่องและแพรแถบเดิม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • DT0002
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์"เบญจมาภรณ์ช้างเผือก"(บ.ช.)ชั้นที่ 5 เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา(สำหรับบุรุษ/พร้อมกล่องและแพรแถบเดิม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • DT01
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 เนื้อเงินรมดำ(สภาพสวย/พร้อมแพรแถบเดิม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • FD0001
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 product icon
  50.00 ฿
 • FD0002
  ซองวันแรกจำหน่าย ชุด วีรสตรีไทย เทิดทูนวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย product icon
  50.00 ฿
 • FD0003
  ซองจดหมายที่ระลึกงานนิทรรศการตราไปรษณียากร ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์(ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2531) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0004
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.1978 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  150.00 ฿
 • FD0005
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดวันคริสมาสต์ของหมีเท็ดดี้(Teddy Bear's Cristmas) ค.ศ.1997 ผลิตในเกิร์นซีย์(Guernsey) product icon
  250.00 ฿
 • FD0006
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.2000 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  120.00 ฿
 • FD0007
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.2001 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  120.00 ฿
 • FD0008
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.2002 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  120.00 ฿
 • FD0010
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 75 ป product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0011
  ซองวันแรกจำหน่าย(First Day Cover) ชุดวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2546 product icon
  120.00 ฿
 • FD0012
  ซองวันแรกจำหน่าย(First Day Cover) ชุดรถสามล้อไทย ที่ระลึกเนื่องในสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย พ.ศ.2540 product icon
  150.00 ฿
 • FD0013
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2536 product icon
  150.00 ฿
 • FD0014
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 product icon
  50.00 ฿
 • FD0015
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0016
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9(ชุดที่ 2/แสตมป์ทอง) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0017
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9(ชุดที่ 4) ด้านหน้าติดแสตมป์แบบทอง เงิน นาก(ผลิตจากทอง product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0018
  ซองวันแรกจำหน่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ระลึกเมื่อครั้งทรงบรรลุนิติภาวะ(ราคาหน้าดวง 75 สตางค์) พ.ศ. 2515 product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)