รายการสินค้า

RSS
 • KI0025
  เข็มกลัดพระนามย่อ สก. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังยันต์เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พ.ศ.2520 เนื้อกะไหล่ทองลงยา product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI0026
  เข็มกลัดพระนามย่อ สก. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หลังยันต์เจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พ.ศ.2520 product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI0027
  เข็มกลัดประดับเหรียญกษาปณ์ท่ี่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยจัดสร้าง เนื้อกะไหล่ทองลงยา(พร้อมกล่องเดิม) product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI0028
  พระพุทธรูปปางนาคปรก ปางประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ี่ระลึกพระชนมายุครบ 30 พรรษา พ.ศ.2528 เนื้อผง(พร้อมกล่องเดิม) product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • KI0029
  เหรียญพระกษัตริยาธิมงคล วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดอยุธยา หลังพระนามาภิไธยย่อ"สธ."รุ่นทูลเกล้าถวายสายใจไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • KI0030
  เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดแสนสุข มีนบุรี กรุงเทพฯ หลังพระนามาภิไธยย่อ"สธ." ท่ี่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงปิดทองลูกนิมิต เนื้อทองแดง product icon
  450.00 ฿
 • KI0031
  เหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2520 เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง product icon
  1200.00 ฿
 • KI0032
  เหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ(National Jamboree) ครั้งที่ 8 พ.ศ.2516 เนื้ออัลปาก้า product icon
  1500.00 ฿
 • KI0033
  เหรียญล็อกเก็ต พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์จัดสร้าง product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI0034
  เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์จัดสร้าง เนื้อกะไหล่เงิน(พร้อมเข็มกลัดลายธงชาติ) product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI0035
  เครื่องหมาย"รักษาดินแดนยิ่งชีพ" ด้านบนพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. บนรูปสมเด็จพระนเรศวรทรงช้าง และพระแสงของ้าวไขว้ บนคติพจน์ของเหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน product icon
  550.00 ฿
 • KI0037
  เข็มกลัดพระนามาภิไธยย่อ"จภ." ท่ี่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ เสด็จวัดเวฬุราชิณ กรุงเทพมหานคร เนื้อกะไหล่ลงยา product icon
  450.00 ฿
 • KI0038
  เหรียญที่ระลึกในการสร้างอาคารนครินทรศรี พ.ศ.2538 เนื้อทองแดง สภาการพยาบาลจัดสร้าง product icon
  250.00 ฿
 • KI0039
  เข็มกลัดที่ระลึก ส.ว. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื้อกะไหล่ทองลงยา พ.ศ. 2538 product icon
  350.00 ฿
 • KI0040
  เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ. 2543 เนื้อกะไหล่สามกษัตริย์ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จัดสร้าง product icon
  250.00 ฿
 • KI0041
  เหรียญสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ หลังพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. ที่ระลึก 72 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2529 เนื้อกะไหล่ทอง product icon
  900.00 ฿
 • KI0042
  ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัทประชาช่างจำกัดสร้างถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยสภากาชาดไทย product icon
  250.00 ฿
 • KI0043
  เหรียญแสตมป์โสฬส รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในหลวง เนื้อเงินชุบทองคำสวิส 999.9 แกะสลักด้วยมือ ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI0044
  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พ.ศ.2493 เนื้อเงิน(สภาพสวย/พร้อมแพรแถบเดิม)
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • KI0045
  ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงพระผนวช และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
  150 รวมค่าจัดส่ง
 • KI0046
  เข็มกลัดพระนามาภิไธยย่อ สธ. ท่ี่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จวัดเวฬุราชิน กรุงเทพมหานคร product icon
  450.00 ฿
 • KI0047
  เข็มกลัดพระนามาภิไธยย่อ สธ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื้อกะไหล่เงินและกะไหล่ทองลงยา
  250.00 ฿
 • KI0048
  เหรียญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ระลึก 72 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2529 เนื้อกะไหล่ทอง
  350.00 ฿
 • KI0049
  เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รุ่นพระราชทานเมตตาบารมี ท่ี่ระลึกทรงเจริญพระชนมายุครบ 40 พรรษา พ.ศ. 2538 ด้านหลังพระนาคปรก เนื้อทองแดง
  450.00 ฿
 • KI01
  เข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ.2549 เนื้อกะไหล่ทองลงยา(พร้อมกล่องเดิม) product icon
  สิิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI02
  เข็มกลัดพระราชทานเนื่องในมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 50 ปี หรือพระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ.2539 เนื้อกะไหล่ทองลงยา product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI03
  เหรียญที่ระลึกงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2508 หลัง"ภปร"เนื้อนิกเกิล product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • KI04
  เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พ.ศ.2530 เนื้อกะไหล่ทองลงยา product icon
  |donotshowprice|
 • KI05
  เข็มกลัดที่ระลึกสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จบำเพ็ญพระราชกุศล ณ วัดเวฬุราชิน พ.ศ.2522 เนื้อกะไหล่ทองลงยา product icon
  |donotshowprice|
 • KI06
  เหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์จัดสร้าง(สมทบทุนไทยช่วยไทย) เนื้อกะไหล่ทอง(พร้อมเข็มกลัดลายธงชาติ) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว