รายการสินค้า

RSS
 • CI0003
  เหรียญกษาปณ์ยุคแรกหลังการประกาศตนเป็นประเทศเอกราชของประเทศสิงคโปร์ ค.ศ.1967 เนื้อนิกเกิ้ล product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • CI0005
  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมหกรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 15 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ค.ศ. 1964 เนื้อเงิน 1 ชุด 3 เหรียญ(1000 เยน 1 เหรียญ 100 เยน 2 เหรียญ) product icon
  2200.00 ฿
 • CI01
  เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนของประเทศสิงคโปร์ ขนาด 1 ดอลล่าร์ ออกใช้ระหว่าง ค.ศ. 1988 ถึง ค.ศ. 1990(1 ชุด 8 เหรียญ) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • DT0001
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์"จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย"(จ.ม.)ชั้นที่ 4 เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา(สำหรับบุรุษ/พร้อมกล่องและแพรแถบเดิม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • DT0002
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์"เบญจมาภรณ์ช้างเผือก"(บ.ช.)ชั้นที่ 5 เนื้อเงินกะไหล่ทองลงยา(สำหรับบุรุษ/พร้อมกล่องและแพรแถบเดิม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • DT01
  เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3 เนื้อเงินรมดำ(สภาพสวย/พร้อมแพรแถบเดิม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • FD0001
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541 product icon
  50.00 ฿
 • FD0002
  ซองวันแรกจำหน่าย ชุด วีรสตรีไทย เทิดทูนวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยทัย product icon
  50.00 ฿
 • FD0003
  ซองจดหมายที่ระลึกงานนิทรรศการตราไปรษณียากร ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์(ที่ระลึกเนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2531) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0004
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.1978 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  150.00 ฿
 • FD0005
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดวันคริสมาสต์ของหมีเท็ดดี้(Teddy Bear's Cristmas) ค.ศ.1997 ผลิตในเกิร์นซีย์(Guernsey) product icon
  250.00 ฿
 • FD0006
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.2000 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  120.00 ฿
 • FD0007
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.2001 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  120.00 ฿
 • FD0008
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดเทศกาลคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.2002 ผลิตในออสเตรเลีย(Australia) product icon
  120.00 ฿
 • FD0010
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบ 75 ป product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0011
  ซองวันแรกจำหน่าย(First Day Cover) ชุดวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2546 product icon
  120.00 ฿
 • FD0012
  ซองวันแรกจำหน่าย(First Day Cover) ชุดรถสามล้อไทย ที่ระลึกเนื่องในสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย พ.ศ.2540 product icon
  150.00 ฿
 • FD0013
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2536 product icon
  150.00 ฿
 • FD0014
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2558 product icon
  50.00 ฿
 • FD0015
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกงานฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0016
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9(ชุดที่ 2/แสตมป์ทอง) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0017
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9(ชุดที่ 4) ด้านหน้าติดแสตมป์แบบทอง เงิน นาก(ผลิตจากทอง product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0018
  ซองวันแรกจำหน่ายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ระลึกเมื่อครั้งทรงบรรลุนิติภาวะ(ราคาหน้าดวง 75 สตางค์) พ.ศ. 2515 product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • FD0019
  ซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกวันสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ราคาหน้าดวง 2 บาท) พ.ศ. 2515(ประทับ 3 ตรา/หายาก) product icon
  550.00 ฿
 • FD01
  ซองวันแรกจำหน่าย ติดแสตมป์พร้อมตราประทับสะสม ชุดวันคริสมาสต์(Cristmas) ค.ศ.1995 ผลิตในเกาะคริสต์มาส(Christmas Island) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • IB0001
  ธนบัตรประเทศสิงคโปร์ ขนาด 1,5 และ 10 ดอลล่าร์สิงคโปร์(The Singapore Dollar : SGD) ค.ศ.1987,1988 และ 1997 product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • IB0002
  ธนบัตรเวียดนามขนาด 1000 ด่ง(Dong : VND) ที่นำภาพโฮจิมินห์มาพิมพ์อยู่บนธนบัตร ค.ศ.1989 product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • IB0003
  ธนบัตรประเทศลาว(LAO) ชนิดราคา 500 และ 1000 กีบ(KIP) ค.ศ. 1963 และ 1974(1 ชุด 2 ใบ) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • IB0004
  ธนบัตรประเทศลาว(LAO) ชนิดราคา 500 กีบ(KIP) ค.ศ. 1988 product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)
 • IB0005
  ธนบัตรประเทศลาว(LAO) ชนิดราคา 1000 กีบ(KIP) ค.ศ. 1996(มีซ่อม) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว(SOLD)