รายการสินค้า

RSS
 • MT0004
  เหรียญพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ "ร.ร."(ราม วชิราวุธ หรือ ราม ร) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเสมาหน้าเดี่ยว product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT0005
  เหรียญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ระลึกเฉลิมฉลองเปิดพิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆครบรอบ 9 ปี พ.ศ. 2537 product icon
  550.00 ฿
 • MT0006
  เหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ระลึกบูรณะพระราชวังเดิม พ.ศ.2538 เนื้อเงินขัดเงาพ่นทราย(พร้อมกล่องเดิม) product icon
  2000.00 ฿
 • MT0007
  เหรียญที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 100 ปี พ.ศ.2511 product icon
  450.00 ฿
 • MT0008
  เหรียญที่ระลึก "สวัสดี" เนื้อกะไหล่ทองเก่า product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT0009
  เหรียญมั่นเรียนหรือรางวัลเรียนดี(สำหรับแจกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในอดีต) ด้านหลังสลักชื่อผู้ได้รับ เนื้อทองแดง product icon
  1800.00 ฿
 • MT001
  เหรียญรางวัลงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดกำแพงเพชร เหรียญรางวัลงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อทองแดง product icon
  2500.00 ฿
 • MT0010
  เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดเวฬุราชิณ พ.ศ.2513 เนื้อทองแดงรมดำ(หลวงปู่โต๊ะและพ่อท่านคล้ายร่วมปลุกเสก) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT0011
  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บนตราประจำจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2538 เนื้อทองแดง(ไม่ผ่านการใช้) product icon
  350.00 ฿
 • MT0012
  เหรียญที่ระลึกพระยาพิชัยดาบหัก หลังยันต์ เนื้อทองแดง product icon
  900.00 ฿
 • MT0013
  เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช พ.ศ.2515 เนื้อกะไหล่ทอง(ห่วงเชื่อม) product icon
  350.00 ฿
 • MT0014
  เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สำเร็จการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ.2520 เนื้อกะไหล่เงิน product icon
  350.00 ฿
 • MT0015
  เหรียญสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง ที่ระลึกงานสร้างศาลหลักเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2525 เนื้อทองแดง product icon
  350.00 ฿
 • MT0016
  เหรียญที่ระลึกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)ครบรอบ 80 ปี พ.ศ. 2510 เนื้อกะไหล่ทอง(เหลี่ยมพลาสติก) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT0017
  เหรียญที่ระลึกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.)ครบรอบ 90 ปี พ.ศ. 2520 เนื้อกะไหล่ทอง(พร้อมเข็มกลัดรูปโบว์) product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT002
  เหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2481 เนื้อกะไหล่ทอง product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT003
  เหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2482 เนื้อกะไหล่ทอง product icon
  1500.00 ฿
 • MT004
  เหรียญทวีธาภิเศก ที่ระลึกรัชกาลที่ 5 เสมอด้วยรัชการที่ 2 ทวีคูณ พ.ศ.2441 เนื้อ ทองแดง(พิมพ์รูปดาว) product icon
  8000.00 ฿
 • MT005
  เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 6 เสมอรัชกาลที่ 2 พ.ศ.2468 เนื้อเงินกะไหล่ทอง product icon
  2200.00 ฿
 • MT006
  เหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ เนื้อทองแดง(หลังเรียบ/ไม่ระบุปีที่จัดสร้าง) product icon
  3000.00 ฿
 • MT007
  เหรียญที่ระลึกลูกเสือ พ.ศ.2474(หลังเรียบ/หายาก) product icon
  8000.00 ฿
 • MT01
  เหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2482 เนื้อทองแดง product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT02
  เหรียญที่ระลึกงานฉลองรัฐธรรมนูญ ณ จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ.2480 เนื้อทองแดง product icon
  สิินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT03
  เหรียญท่ี่ระลึกงานพระศพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช และ หม่อมแม้น พ.ศ.2451 เนื้อเงิน product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT04
  เหรียญที่ระลึกในพิธีเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี พ.ศ.2514 เนื้อทองแดง product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT05
  เหรียญพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ร.ร. อันย่อมาจาก ราม วชิราวุธ หรือ ราม ร พระบรมนามาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์เสมาหน้าเดี่ยว product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT06
  เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีเฉลิมพระสุพรรณบัฏ เจ้าฟ้าสมมติวงษ์วโรทัย และเจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ร.ศ.110(พ.ศ. 2434) เนื้อทองแดง product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • MT07
  เหรียญที่ระลึกพระนามย่อ อ.ด. พลเรือเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา เนื้อเงิน product icon
  สินค้าชิ้นนี้ขายแล้ว
 • PC0001
  บัตรเติมเงินที่ระลึกงานฉลองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 60 ปี(1 ชุด 36 ใบ) product icon
  1200.00 ฿
 • PC0002
  บัตรเติมเงินดีแทค(Happy Dprompt) ชุด โดราเอมอน(Doraemon) product icon
  350.00 ฿